کلاه تبلیغاتی
  • کلاه تبلیغاتی
  • کلاه تبلیغاتی
  • کلاه تبلیغاتی
  • کلاه تبلیغاتی

کلاه تبلیغاتی

امتیاز:
رای

کلاه تبلیغاتی یکی از رایجترین و بهترین روش های تبلیغات برند شما می باشد که همواره برند شمارا جلوی چشم دیگران قرار می دهد.
کلاه های تیلییغاتی با جنس های مختلف کتان و فلامنت و در مدل های 6 تکه ، جلو تلیویزیونی، جلو دوتیکه، پشت توری و... تولید می شوند.
حداقل میزان سفارش 500 عدد می باشد
امکان چاپ و یا گلدوزی برند شما با رنگ های مختلف روی کلاه
توضیحات:
کلاه تبلیغاتی یکی از رایجترین و بهترین روش های تبلیغات برند شما می باشد که همواره برند شمارا جلوی چشم دیگران قرار می دهد.
کلاه های تیلییغاتی با جنس های مختلف کتان و فلامنت و در مدل های 6 تکه ، جلو تلیویزیونی، جلو دوتیکه، پشت توری و... تولید می شوند.
حداقل میزان سفارش 500 عدد می باشد
امکان چاپ و یا گلدوزی برند شما با رنگ های مختلف روی کلاه
کلاه تبلیغاتی یکی از رایجترین و بهترین روش های تبلیغات برند شما می باشد که همواره برند شمارا جلوی چشم دیگران قرار می دهد.
کلاه های تیلییغاتی با جنس های مختلف کتان و فلامنت و در مدل های 6 تکه ، جلو تلیویزیونی، جلو دوتیکه، پشت توری و... تولید می شوند.
حداقل میزان سفارش 500 عدد می باشد
امکان چاپ و یا گلدوزی برند شما با رنگ های مختلف روی کلاه
کلاه تبلیغاتی یکی از رایجترین و بهترین روش های تبلیغات برند شما می باشد که همواره برند شمارا جلوی چشم دیگران قرار می دهد.
کلاه های تیلییغاتی با جنس های مختلف کتان و فلامنت و در مدل های 6 تکه ، جلو تلیویزیونی، جلو دوتیکه، پشت توری و... تولید می شوند.
حداقل میزان سفارش 500 عدد می باشد
امکان چاپ و یا گلدوزی برند شما با رنگ های مختلف روی کلاه