کاتالوگ
  • کاتالوگ شرکت بنیز تجهیز
  • کاتالوگ
  • کاتالوگ

کاتالوگ

امتیاز:
رای

متن خود را اینجا وارد کنید.
توضیحات:
کاتالوگ‌ها در دو جنبه تبلیغاتی و اطلاع رسانی چاپ می‌شوند و به دلیل وجود فضای بیشتر اطلاعات دقیق‌تری از کالا و خدمات را ارائه می‌دهند. با توجه به اینکه کاتالوگ یا کالا نما مجموعه ای‌ از محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا موسسه را ارائه می‌دهد، در ابعاد و اندازه های مختلفی چاپ می‌گردد. مراحل چاپ یک کاتالوگ با عکاسی از محصولات یا خدمات مورد نظر شروع و سپس با طراحی گرافیگ طبق خواسته سفارش دهنده ادامه پیدا می‌کند و با توجه به طراحی انجام شده، پس از چاپ از انواع پوشش ها مانند سلفون و ... استفاده شده و در نهایت با توجه به تعداد صفحات از صحافی‌های مختلف برای تکمیل کار و ارائه به سفارش دهنده استفاده می‌شود.
متن خود را اینجا وارد کنید.