پوستر تئاتر
  • پوستر تئاتر
  • پوستر تئاتر
  • پوستر تئاتر

پوستر تئاتر

امتیاز:
رای

کاتالوگ،پوستر، بروشور، چاپ، تبلیغات، طراحی، آرم، لوگو، کارت ویزیت، بسته بندی، نگاران، فولدر، هدایای تبلیغاتی، طراحی پوستر، طراحی بروشور، چاپ پوستر، چاپ کاتالوگ، چاپ بروشور، طراجی کاتالوگ، سالنامه، سررسید، طراحی سربرگ، تامین هدایای تبلیغاتی، مشاوره تبلیغات
توضیحات:
پوسترها در واقع نوعی آگهی دیواری هستند که برای تبلیغ و معرفی محصولات، خدمات و یا اطلاع رسانی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی تهیه می‌شوند. از این رو به سه گروه تجاری، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می‌شوند.
1- پوستر‌های تجاری نشان دهنده محصولات تولید شده در زمینه های مختلف و نیز معرفی خدمات بازرگانی است. که باید با طرحی جذاب به سرعت تأثیر خود را در ذهن مخاطبین بگذارد.
2- پوسترهای فرهنگی در قالب معرفی نمایشگاه‌های هنری، موزه‌ها، مراسم بزرگداشت و یاد بود شخصیت‌ها، فیلم، تئاتر و ... جای دارند. که در طراحی این نوع پوسترها جنبه های هنری و تاثیر معنوی که بر روی مخاطبین می‌گذارد بیشتر در نظر گرفته می‌شود.
3-  پوستر‌های اجتماعی در قالب هشدار دادن، راهنمایی‌های اخلاقی امور سیاسی و مذهبی جای دارند.طراحی این پوسترها به گونه‌ای باید باشد که پیام مورد نظر به ساده‌ترین حالت به مخاطبین منتقل شده و بتواتند اثر عاطفی روی آن ها بگذارد.
متن خود را اینجا وارد کنید.
کاتالوگ،پوستر، بروشور، چاپ، تبلیغات، طراحی، آرم، لوگو، کارت ویزیت، بسته بندی، نگاران، فولدر، هدایای تبلیغاتی، طراحی پوستر، طراحی بروشور، چاپ پوستر، چاپ کاتالوگ، چاپ بروشور، طراجی کاتالوگ، سالنامه، سررسید، طراحی سربرگ، تامین هدایای تبلیغاتی، مشاوره تبلیغات