پوستر
  • pajuhesh gah
  • شرکت بنیز تجهیز
  • پوستر
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

پوستر

 |  کد محصول: 2200
امتیاز:
رای

متن خود را اینجا وارد کنید.
توضیحات:

پوسترها در واقع نوعی آگهی دیواری هستند که برای تبلیغ و معرفی محصولات، خدمات و یا اطلاع رسانی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی تهیه می‌شوند. از این رو به سه گروه تجاری، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می‌شوند.
1- پوستر‌های تجاری نشان دهنده محصولات تولید شده در زمینه های مختلف و نیز معرفی خدمات بازرگانی است. که باید با طرحی جذاب به سرعت تأثیر خود را در ذهن مخاطبین بگذارد.
2- پوسترهای فرهنگی در قالب معرفی نمایشگاه‌های هنری، موزه‌ها، مراسم بزرگداشت و یاد بود شخصیت‌ها، فیلم، تئاتر و ... جای دارند. که در طراحی این نوع پوسترها جنبه های هنری و تاثیر معنوی که بر روی مخاطبین می‌گذارد بیشتر در نظر گرفته می‌شود.
3-  پوستر‌های اجتماعی در قالب هشدار دادن، راهنمایی‌های اخلاقی امور سیاسی و مذهبی جای دارند.طراحی این پوسترها به گونه‌ای باید باشد که پیام مورد نظر به ساده‌ترین حالت به مخاطبین منتقل شده و بتواتند اثر عاطفی روی آن ها بگذارد.

چاپ پوستر
متن خود را اینجا وارد کنید.