فرمهای اداری

فرمهای اداری

امتیاز:
رای

وب سایت اصلی شرکت
www.ayandeharmany.com
توضیحات:
وب سایت اصلی شرکت
www.ayandeharmany.com
ست اداری:
به مجموعه فرم‌هایی از قبیل سربرگ،کارت ویزیت، پاکت، فاکتور فروش و ... که در امور اداری یک سازمان، شرکت و یا موسسه جهت انجام فعالیت‌های روزانه مورد استفاده قرار می گیرند گفته می‌شود. در ست‌های اداری برای زیبایی بیشتر و ایجاد هارمونی بین کلیه سطوح یک مؤسسه یا شرکت فرم‌های آن مجموعه باید بصورت طرحی یکسان اجراء شوند. با توجه به درخواست سفارش دهنده و همچنین پیشنهادات مجری طرح می‌توان این اوراق را بروی کاغذ های گوناگون (تحریر، کتان، گلاسه و ...) در ابعاد مختلف چاپ نمود.

برای بازدید از کارهای طراحی و چاپ شده این مجموعه لطفا به قسمت نمونه کارها مراجعه نمایید. 
وب سایت اصلی شرکت
www.ayandeharmany.com
وب سایت اصلی شرکت
www.ayandeharmany.com