سربرگ و یاداشت
  • یاداشت
  • یاداشت

سربرگ و یاداشت

امتیاز:
رای

متن خود را اینجا وارد کنید.
توضیحات:

-چاپ کاغذ یاداشت و اهدای هدیه به مشتریان همواره یکی از بهترین راه های تبلیغات بوده و هست.

-سربرگ برای انجام امور اداری، نوشتن قراردادها، نامه و... استفاده می شود.سربرگ رسمی شرکت شما باعث رسمیت و اعتبار بخشیدن به نوشته های شما می شود.

به این دلیل است که طراحی سربرگ و چاپ سربرگ نقش مهمی در معرفی هویت مجموعه شما به دیگران ایفا می کند.

به دلیل نقش مهمی که سربرگ ها در معرفی شما به دیگران دارند، باید در طراحی سربرگ و چاپ سربرگ کار با ظرافت ویژه ای انجام شود.

متن خود را اینجا وارد کنید.
متن خود را اینجا وارد کنید.