نشریه صنایع غذایی مردمک

print
نشریه صنایع غذایی مردمک
چاپ نشریه تخصصی صنایع غذایی مردمک ویژه رستوران ها، فست فودها، کافه ها، شرینی پزی ها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی شماره مهر ماه به پایان رسید و  در روز 94/07/07 در منطقه پاسداران ، هروی، دولت، اختیاریه و......توزیع شد