پوستر

print
پوستر
پوسترها در واقع نوعی آگهی دیواری هستند که برای تبلیغ و معرفی محصولات، خدمات و یا اطلاع رسانی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی تهیه می‌شوند. از این رو به سه گروه تجاری، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می‌شوند:

 
1- پوستر‌های تجاری نشان دهنده محصولات تولید شده در زمینه های مختلف و نیز معرفی خدمات بازرگانی است. که باید با طرحی جذاب به سرعت تأثیر خود را در ذهن مخاطبین بگذارد.


2- پوسترهای فرهنگی در قالب معرفی نمایشگاه‌های هنری، موزه‌ها، مراسم بزرگداشت و یاد بود شخصیت‌ها، فیلم، تئاتر و ... جای دارند. که در طراحی این نوع پوسترها جنبه های هنری و تاثیر معنوی که بر روی مخاطبین می‌گذارد بیشتر در نظر گرفته می‌شود.

3- پوستر‌های اجتماعی در قالب هشدار دادن، راهنمایی‌های اخلاقی امور سیاسی و مذهبی جای دارند.طراحی این پوسترها به گونه‌ای باید باشد که پیام مورد نظر به ساده‌ترین حالت به مخاطبین منتقل شده و بتواتند اثر عاطفی روی آن ها بگذارد.

چند نمومه از پوسترهای طراحی و چاپ شده توسط مجموعه طراحی و چاپ نگاران در زیر گذاشته شده: