ویرایش بهترین سالنامه ها

print

یکی از مواردی که امروزه تفاوت اساسی با نوع های قبلی پیدا کرده است سالنامه ها می باشد.  در قدیم و گذشته این طور بود که معمولا بزرگتر ها هنگام عید و سر سال نو این کتاب را خریداری می کردند و ان را در هنگام تحویل سال برایمان می خوانند.  در این سالنامه شرح رویداد هایی که قرار بود در ان سال برای مان اتفاق افتد را نوشته بود و اگر اتفتق توبی قرار بود رخ دهد همه توش حال می شدند و  تمام سال را منتظر ان می ماندند و اگر اتفاق بدی خبر داده شده بود با تمام امکانات جلوی ان می رفتند و مراقب و هوشیار می شدند .  سالنامه های جدیدی که امروزه به بازار امده اند تفاوت اساسی با سری های قدیمی خود دارند در پاره ای موافع ان قدر تنوع در سالنامه ها وجود داشته است که خریداران را گیج می کند که از کذدام نوع خریداری کنند و کدام یک از ان برای شان بهتر می باشد.  سالنامه ها دارای تنوعات زیادی می باشند که شما باید متناسب با کاری که دارید یکی را انتخاب نمایید.  بسیاری از مردم هنگاگ خرید به این نکته توجه نمیکنند که انتخاب سالنامه خیلی مهم می باشد و هر کدام برای یک کاری طراحی شده اند.  مثلا بسیاری از سالنامه ها تقویم می باشند و شما می توانید از ان برای حساب دقیق روز ها و ماه ها استفاده کنید بعضی دیگر از ان ها نیز شبیه دفترچه خاطرات هستند که برای ثبت وقتیع از ان استفاده می شود.  سالنامه هایی نیز مانند گذشته هنوز هم تولید می شوند که محدویات و شرح سال اتی را برای ما می دهند گرچه تعداد ان ها کم می باشد و متقاضی برای این گنه سالنامه ها پایین می باشد ولی به نظر من این نوع سالنامه ها بهترین نوع می باشند چرا که می تواندد اطلاعات میید و ارزنده ای را به انسان بدهند و برای انسان نیز فایده‌ای داشته باشند و بتواند از ان چیزهایی یاد بگیرد.