فرم استخدام:

متقاضی گرامی، لطفا مشخصات خود را با دقت و کامل در فرم زیر وارد کنید.
نام و نام خانوادگی:*
تاریخ تولد:*
شماره شناسنامه و محل صدور:*
کد ملی:*
جنسیت:*

وضعیت تاهل:*

وضعیت نظام وظیفه:


آخرین مدرک تحصیلی:*
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل:
معدل آخرین مدرک تحصیلی:
عنوان شغلی:
نشانی محل سکونت:*
تلفن ثابت:*
تلفن همراه:*
میزان آشنایی به کامپیوتر و اینترنت:میزان آشنایی به صنعت چاپ، طراحی گرافیک و تبلیغات:دوره های عمومی و تخصصی گذرانده شده:
سوابق کاری:*
علت ترک شغل قبلی:*
تاریخ آماده به کار:
میزان حقوق درخواستی:*
پست الکترونیک:*
آپلود عکس:
توضیحات تکمیلی: